• Strani autori

    Nevidljivi čovjek, Ralph Ellison

    “Ja sam nevidljivi čovjek. Ne, nisam sablast kao one koje su progonile Edgara Allana Poea, niti sam jedna od onih vaših hollywoodskih ektoplazmi. Stvaran sam čovjek, od mesa i kostiju, vlakana i tekućine – a moglo bi se reći da…