• Domaći autori

    “Težina stvarnosti”, Jan Bolić

    Vjerujem da knjige, jednom kad su napisane, nemaju potrebe za svojim autorima", rekla je slavna autorica Napuljskog serijala. Da je upoznala mladog riječkog autora Jana Bolića, nema sumnje da bi promijenila mišljenje.