• Preporuka,  Strani autori

    Orfeia, Joanne M. Harris

    Moderna bajka, magični realizam, fantastična fikcija – svrstavanje u žanrove Orfeiji samo dijelom laska, jer se radi o knjizi koja se može tumačiti dvojako. U prvom slučaju riječ je o pravoj, raskošnoj bajci za odrasle, u drugom je to priča…